vendredi 30 octobre 2015

Interpellation - interpellatie 29/10/2015

Hier soir, lors du Conseil Communal, Monsieur Van Goidsenhoven a dit "vouloir nous rassurer" quant au projet Vaillance. Or, à part tourner autour du pot, de parler d'une "étude générale" et aborder le mot "participation", il n'a répondu concrètement à aucune de à nos interrogations.

Nous continuerons donc à nous mobiliser pour un projet de qualité!

Merci pour votre précieux soutien.

Texte intégral interpellation : ici

--------------

Gisteravond bij de Gemeenteraad vertelde Dhr Van Goidtsenhoven dat hij ons wou verzekeren over het project voor de Dapperheidsplein. Afgezien van het eromheen draaien, over een "algemenen studie" spreken en "participatie" amper aanroeren, heeft hij concreet op onze vragen niet geantwoord.

We blijven instaan voor een kwalitatief project.

Bedankt voor uw waardevolle ondersteuning.